Verlaging zorgtoeslag in 2014

De maximale toeslag is in 2014 lager. Dit komt doordat de premie van de zorgverzekering ten opzichte gedaald is. Daarnaast houdt de belastingdienst rekening met de collectiviteitskorting.

Als u een laag inkomen heeft, krijgt u een tegemoetkoming in de zorguitgaven. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Voor alleenstaanden geldt in 2014 een maximum inkomen van €28.482. Voor partners geldt een maximum inkomen van €37.145.

De maximum zorgtoeslag is voor alleenstaanden €865. Voor meerpersoonshuishoudens €1.655.

Uitleg huurtoeslag

Huurders kunnen huurtoeslag aanvragen als hun huur in verhouding tot hun inkomen te hoog is. Huurtoeslag (voorheen huursubsidie) vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Voorwaarden huurtoeslag

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan € 699,48 per maand. Als u jonger bent dan 23, is dit € 389,05 per maand. Dit zijn de bedragen voor het jaar 2014. Of u huurtoeslag krijgt, hangt onder andere af van uw inkomen en uw vermogen (spaargeld en beleggingen).

Aanvragen huurtoeslag

U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst.  Bij de Belastingdienst vindt u ook de voorwaarden voor huurtoeslag en kunt u een proefberekening maken. Bijvoorbeeld om te zien op hoeveel huurtoeslag u recht heeft.

Huurtoeslag online regelen

U kunt uw toeslagen ook regelen met Mijn toeslagen. Dit is een persoonlijke webpagina, waar u verschillende toeslagen kunt aanvragen en wijzigen. Bijvoorbeeld uw huurtoeslag, maar ook uw zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Om in te loggen op Mijn toeslagen heeft u DigiD nodig.

Minder huurtoeslag

U krijgt minder huurtoeslag als uw huur hoger is dan € 389,05. Hoe hoger uw huur, hoe meer u naar verhouding zelf moet betalen. Dit is bedoeld om kosten te besparen en scheefwonen tegen te gaan. Het moet mensen die in verhouding tot hun inkomen te duur wonen, prikkelen om een goedkopere woning te kiezen.

Maatregelen tegen fraude bij toeslagen

Het kabinet vindt fraude ontoelaatbaar. Zeker als fraude plaatsvindt door belastingen te ontduiken. Of door een onterecht beroep op toeslagen of inkomensafhankelijke regelingen. Fraude heeft gevolgen voor de schatkist. Maar gaat ook ten koste van de belastingmoraal van de goedwillende burger. Daarom wil het kabinet maatregelen tegen fraude nemen. In hetBelastingplan 2014 vindt u meer informatie over deze maatregelen.

Uitbetaling toeslagen op 1 rekeningnummer

Krijgt u meer toeslagen en ontvangt u die op verschillende rekeningnummers? Dat kan vanaf 1 december 2013 niet meer. Vanaf die datum moet u 1 bankrekeningnummer hebben waarop de Belastingdienst geld kan storten. Dit voorkomt fouten en helpt ook fraude tegen te gaan. De Belastingdienst stuurt u een brief als u iets moet veranderen.